SIFAT GRUBUSıfatların isimlerin önüne gelerek oluşturdukları kelime grubudur.
Örnek: Süreniz kırk dakika. Başarılar!
BAĞLAMA GRUBUBağlaçlarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla isim unsurundan meydana gelen kelime gruplarıdır.
Örnek: Kızınız gayretli ama telaşlı. Sakin davranmalı.
UNVAN GRUBUBir şahıs ismiyle, bir unvan veya akrabalık isminden meydana gelen kelime gruplarıdır.
Örnek: Hasan Efendi yıllarca esnaflık yapmış, şimdi emekli.
İSİM GRUBUBir ismin başka bir isimle oluşturduğu anlamlı gruba isim tamlaması grubu denir.
Örnek: Pamuk şekerini çok severim.
ÜNLEM GRUBUBir ünlemle bir isim unsurundan oluşan kelime gruplarıdır.
Örnek: Hey çocuklar! Beni de bekleyin.
BİRLEŞİK FİİL GRUBUBirleşik fiiller, birden çok kelimeden oluştuğu için birer kelime grubudur.
Örnek: Çok geciktin, hepimiz seni merak ettik.
ZARF GRUBUFiillerin, sıfatların veya diğer zarfların önüne gelerek, onların anlamlarını pekiştiren veya daraltan söz grubudur.
Örnek: Yıllar sonra karşılaştım.
DEYİM GRUBUGerçek anlamları dışında kullanılan kalıplaşmış kelime gruplarına deyim grubu denir.
Örnek: Gözüme girersen seni şirkete alırım.
FİİLİMSİ GRUBUFiilimsilerin kendinden önceki veya sonraki sözcüklerle oluşturdukları gruplardır.
Örnek: Ben eve gidiyorum, yapılacak işler beni bekler.
EDAT GRUBUBir isim unsuru ile bir çekim edatından oluşan kelime grubudur.
Örnek: Bana göre herkes önce işini düşünmeli, sonra cebini.
TEKRAR GRUBUBir nesneyi veya hareketi karşılamak için eş görevli iki kelimenin meydana getirdiği kelime grubudur.
Örnek: Ev boştu, camları kırık, duvarları yıkık döküktü.
SAYI GRUBUBasamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğudur.
Örnek: Sonuçlar açıklanmıştı, çok sevinçliydim, sınavdan doksan beş almıştım.