Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri


              Türkiye, tarih eğitiminde çağdaş ve yenilikçi bir standarda ulaşmak için yoğun ve ciddi bir çaba harcamaktadır. Bu bağlamda son yıllarda ilköğretim Sosyal Bilgiler ve Ortaöğretim Tarih dersi programları yenilenmiştir. Avrupa Tarih Eğitimcileri Derneği (EUROCLIO)’nin Tarih Eğitimcileri Birliği ile Türkiye’de yürüttüğü “Avrupa İçin Bir Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yenilikçi Metodoloji” projesi Türkiye’de tarih eğitimindeki bu yenileme ve değişim sürecini desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje bu amaç doğrultusunda Türk tarih eğitimcilerinin, birikim ve kapasitelerini geliştirerek yenilikçi metodolojiye uygun eğitim materyalleri üretmek hususlarında desteklemiştir. Yapılan proje Türkiye’deki yenilikçi tarih ve vatandaşlık eğitimcileri arasındaki etkileşimi güçlendirerek bu eğitimcileri farklı ülkelerdeki meslektaşları ile buluşturmuştur. Türkiye’de tarih eğitimi uzun yıllar tarihsel becerileri geliştirmeksizin bilgi temelli ve öğretmen merkezli geleneksel öğretme anlayışı ile tek taraflı ve ulusalcı bir anlayışla sürdürülmüştür. Türk toplumunun genç kuşakları geçmişe yönelik kritik soruları sormaksızın aynı anlayışla yetiştirilmiştir. ‘Avrupa İçin Bir Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yenilikçi Metodoloji’ projesi, Türkiye’deki eğitim otoriteleri ve yeni kuşak Türk tarih eğitimcilerine yeni Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretim programlarının gereklerini yerine getirme konusunda katkı sunmuştur. Yenilikçi metodolojiyi ve Avrupalı tecrübeleri uygulamak Türkiye’deki yeni kuşaklar arasında eleştirel farkındalık, karşılıklı saygı, barış, istikrar ve demokrasi gibi değerler ile eleştirel ve bağımsız düşünce gibi becerilerin daha fazla kullanılmasına yol açarak tarih ve vatandaşlık eğitiminin
    seviyesini çağdaş eğitim standartlarına çıkaracaktır.

              Bu etkinlik kitabı, özgün bir işbirliğinin ürünü olup güzel bir ev gibi, bir kaç yıllık özverili bir çalışmanın sonucudur. Bu eserin oluşması için Türkiye’nin farklı şehirlerinden ilköğretim ve ortaöğretimden öğretmenlerin yanı sıra üniversitelerin Tarih Öğretmenliği bölümlerinden akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan katılımcılarla toplam 200’ün üzerinde tarih eğitimcisi 2009 yılının ilkbaharından 2011’in sonuna kadar birlikte çalışmıştır.

 

Aşağıdaki linki kullanarak kitabı indirebilirsiniz.

Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri kitabını;


Bilgisayarına  İNDİR (PDF)


Aşağıdaki linkleri kullanarak kitapla ilgili videoları indirebilirsiniz.

Bir Kavramın Anatomisi İNDİR (AVI)
Büyük İzmir Yangını İNDİR (AVI)
Dadaloğlu İNDİR (AVI)
Yörükler  İNDİR (AVI)
Ekmek Karneli Yıllar İNDİR (AVI)
İbn-i Sina  İNDİR (MP4) İNDİR (MP4) İNDİR (MP4)Aşağıdaki linki kullanarak kitapla ilgili bir sunuma ve oyun kartlarına ulaşabilirsiniz.

Abdülaziz'in Avrupa Gezisi  İNDİR (PPT)
20. Yüzyıl Oyunu İNDİR (ZİP)