PARAGRAFTA YAPI BİLGİSİ

SORU 1

  CEVABINIZ
  Cevabı Göster
  Kapat

  Yönerge

  1) Paragrafı oluşturan cümleleri sürekleyerek yerlerini değiştirin ve anlamlı paragrafı oluşturun.

  2) "Geri Al" butonuna tıklayarak son yaptığınız değişikliği geri alabilirsiniz.

  3) "Başa Dön" butonuna tıklayarak üzerinde çalıştığınız soru için yaptığınız tüm değişiklikleri geri alabilirsiniz.

  4) "Kolay", "Orta" ve "Zor" butonlarına tıklayarak soruların zorluk seviyelerini değiştirebilirsiniz.

  Kapat

  Kaynakça

  1) Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı IV, Ank., 1992

  2) Sevgi Şahin; Güzel, Etkili Konuşma ve Yazma Sanatı İnkılap Yay., İst., 2007

  3) Şemsettin Kutlu, Servetifünun Türk Edebiyatı Antolojisi, Remzi Kitabevi, İst., 1981

  4) Dr. Fahri Solak, Ahilik, İstanbul Ticaret Odası Yay., İst., 2009

  5) Arif Hikmet Par, Planlı yazma Sanatı Kompozisyon, Serhat Yay., Ank., 1963

  6) Emin Özdemir, Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı, Remzi Kitabevi, İst., 2000

  7) Nurullah Ataç, Söyleşiler, YKY, Ank., 1962.

  8) Mehmet Kaplan Kültür ve Dil, Dergah Yay., İst., 2001

  Kapat

  Açıklama

  Paragraf; bir düşünceyi açıklayıp geliştiren, bir olayı anlatan ya da durumu betimleyen cümleler topluluğudur. Fakat cümleler yığını değildir. Paragrafı oluşturan cümlelerin, kendisinden önce ve sonra gelen cümleleri bütünler nitelikte olması gerekir. Bu yönüyle paragraf,

  > konu,

  > işlenen düşünce,

  > anlam-mantık örgüsü,

  > dilsel yapı yönlerinden birbiriyle tutarlı cümlelerden oluşur.

  kolay
  orta
  zor