Ortadoğu’ya yayılmasıydı. Bu kültürü doğuya yaymak için İskender ve Helenistik krallar oldukça yoğun bir şehir inşa programı yürüttüler. Sadece Seleukos kendisi, babası, annesi ve karısı adına 16 Antiokh, 9 Seleukeia, 6 Laodikeia, 3 Apamea ve 1 Stratonikea kurmuştu. İskender’in büyük seferi ile başlayan bu dönem, Helen uygarlığının Ortadoğu’da yayılması nedeniyle, oldukça önemli kültürel sonuçlar doğurmuştur. Ana hatlarıyla merkezi bölgesi Anadolu olan geniş bir sahada doğulu ve batılı kültürlerin karşılaşıp kaynaşmasıyla ortaya çıkan bu sentezin
sonuçlarından biri de Anadolu’da kurulan krallıklardır.
Galatia Krallığı: M.Ö. III. yüzyılda Avrupa üzerinden Anadolu’ya göç eden Keltler’e hem Latinler hem de Hellenler, “Galatlar” adını verdiler. M.Ö. III. yüzyılın ilk yarısında Büyük Phrygia ve Pontus Kappadokia’sı bölgelerinin toprakları üzerinde kurulmuş bulunan Galatia, Paphlagonia’nın güneyindeki Phrygia memleketinin geniş alanlarını kaplamaktadır.
Kappadokia Krallığı: Adını Galatia sınırındaki Kappadoks (Delice) Irmağı’ndan alan
1 [2] 3 4