35.500.000’dir. Bu nüfusun 15.500.000’i Avrupa’da, 16.050.000’i Asya ve 3.800.000’i de Afrika topraklarında yaşamaktadır. Nüfusun genel dağılımına baktığımızda yaklaşık üçte bir oranında Türkler en fazla nüfusa sahiptir. Türkler’den sonra en fazla nüfus Bulgarlar, Sırplar, Boşnaklar, Hersekliler ve Karadağlılar’dan oluşan Slavlar ve sonra da Araplar gelmektedir. 1831 nüfus sayımı için Osmanlı toplam nüfusun 7.5 milyon tahmin edilmesi, 1844 yılı için ise tahminin 35 milyonu aşması, ortada büyük bir sorun olduğunu göstermektedir. Çünkü 15 yıl içinde nüfusun
bu kadar artması imkansızdır. 1831 sayımında bazı eksiklerin olduğu bilinmekle beraber, bize göre 1844 yılı rakamı da çok abartılıdır. Hatta Ubicini tarafından verilen rakamların hep yuvarlanmış olması, verilerin tamamen tahmin olduğu -muhtemelen taraflı tahmin- hususunu kuvvetlendirmektedir. Kaldı ki, Anadolu’daki Türk, Rum, Ermeni nüfus arasındaki orantı da bu fikri desteklemektedir. Gerçekten de bu sayımlara göre daha sistemli ve düzgün yapılan 1881 sayımında nüfusun 20 milyon civarında olması söylediklerimizi doğrular niteliktedir.
1 2 3 [4]